KALİTE POLİTİKAMIZ

  • Değişen müşteri istek ve zevklerini zamanında belirlemek.
  • Pazara, müşteri memnuniyetinin sürekliliğini sağlayacak kalitede ürünler sunmak.
  • Kalite Yönetim Sistemi etkinliklerini uluslararası arenada takip etmek.
  • Tüm yasal şartları yerine getireceğiz.
  • Tüm çalışanlarımızın eğitim ihtiyaçları doğrultusunda, eğitim ve gelişimini sağlayarak yetkinliklerini yükseltmek.
  • İş sağlığı ve iş güvenliği yönetim sistemlerinin etkinliğini sürekli iyileştirmek.
  • Mevcut riskleri tespit edip gerekli düzeltici ve önleyici kriz planlarına sahip olmak.
  • Çevre Yönetim Sistemleri ile ilgili çalışmalar yaparak; çevreye duyarlı olmak.
  • Düzenli olarak sürdürülebilir projeler ve ölçümlenebilir sistemler geliştirmek.