“İnsan yalnızca yüreğiyle iyi görebilir. Aslolan şeyler göze görünmez.”
Antoine de Saint-Exupéry, Küçük Prens