BAŞKANDAN MESAJLAR

Kurumumuzun temellerini attığımız 1966’dan bu yana büyük bir kararlılıkla yoluna devam eden E7 Holding, gelişen dünyaya ayak uydurarak sahip olduğu donanımları geliştirme konusunda önemli başarılara imza atmıştır. E7 Holding olarak bizler, iç ve dış müşterilerimize, paydaşlarımıza, stratejik ortaklarımıza ve toplumumuza karşı olan sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Bu sorumluluklarımızın gerekliliklerini yerine getirebilmekten ve güvenilir bir marka olarak anılmaktan dolayı gurur duyuyoruz.

E7 Holding olarak faaliyet gösterdiğimiz yapı, enerji ve turizm alanlarında sahip olduğumuz iş prensipleri ile ülkemize ve çalışanlarımıza üst düzeyde fayda sağlamayı amaç ediniyoruz. Ülkemizin önemli dinamiklerinin başında gelen yapı sektörü için markalı konut projeleri üreterek ekonomiye katkı sağlıyoruz. Verimlilik ve daha yeşil bir çevre için enerji alanında yatırımlar gerçekleştirerek başarımızı ülke sınırları dışına taşıyoruz. Toplumumuzdaki her birey için kaliteli ve nitelikli turizm anlayışı ile hareket ediyor, bu doğrultuda müşterilerimizin istisnai lokasyonlarda doğal ve kaliteli zamanlar geçirmelerine katkıda bulunuyoruz. Çalışanlarımızı modern kriterlere göre ve eşitlik ilkesiyle seçerek ürün ve hizmetlerimizin sürekli iyileştirilmesini sağlıyoruz.

Müşterilerimizin gereksinim ve beklentilerinin ötesine geçerek uluslararası kalite ve standartlarda ürün ve hizmet sunmak adına farkındalık oluşturmak yönetim anlayışımızın temelini oluşturmaktadır.

Kurulduğu yıldan bugüne sektörde öncü ve yönlendirici bir kurum olmayı kendine görev edinmiş olan E7 Holding; dinamik, odaklı, bilgili, samimi, tutarlı, hassas ve vicdanlı olma ilkeleri ile çalışanları, müşterileri ve iş ortakları nezdinde dürüst, güvenilir ve saygın bir kuruluş olarak kalmaya devam edecektir.

Saygılarımla;
Zekai AYDENİZ
Yönetim Kurulu Başkanı